De gemeentelijke cultuurraad Kapellen heeft als doel het bevorderen van een degelijk cultuurbeleid in de gemeente. Een zeventigtal verenigingen zijn aangesloten en zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering. In de cultuurraad zetelen vertegenwoordigers van de Kapelse culturele verenigingen, personen die professioneel met cultuur bezig zijn en deskundigen uit de socio-culturele sector. 

De raad adviseert en begeleidt in de eerste plaats het gemeentebestuur wat betreft de voorbereiding en de uitvoering van het cultuurbeleid. Daarnaast coördineert en stimuleert de cultuurraad de verschillende culturele evenementen met gemeentelijke uitstraling.

Aansluiten

Elke (professionele) vereniging of organisatie met zetel of werking in Kapellen die een plaatselijke activiteit ontplooit binnen één of meer van de culturele materies (zoals opgesomd in artikel 2a van het huishoudelijk reglement) en daartoe beroep doet op de (vrijwillige) inzet van haar leden en bestuursleden kan aansluiten bij de gemeentelijke cultuurraad Kapellen.

Dat kan via dit formulier.

De Kapelse cultuurraad organiseert 2 algemene vergaderingen en maximum 4 werkvergaderingen per jaar. Twee weken voor deze vergaderingen krijgen de afgevaardigden hiervoor een uitnodiging.

Bij vragen mag je steeds de cultuurdienst contacteren.

contact