De deontologische code geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat mogen uitoefenen.

De deontologische code is gemaakt om een veilige omgeving te creëren waarbinnen de lokale mandatarissen moeten werken, en is een algemene leidraad om deontologisch zorgvuldig te kunnen handelen bij de uitoefening van het mandaat.

Dit handelen steunt op de volgende waarden: dienstbaarheid, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid, vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.