In Vlaanderen liggen zo’n 85.000 gronden met een verhoogd risico op vervuiling. Dat blijkt uit een inventaris die de Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij (OVAM) en de lokale besturen in 2017 afrondden. Iets meer dan de helft van die gronden is nog nooit onderzocht. De basisdoelstelling van het Vlaams bodembeleid is om tegen 2036 voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering op te starten.

Via de website degrotegrondvraag.be kan je je grond opzoeken en nagaan of deze een risicogrond is. Heel eenvoudig: je vult je adres in en ziet meteen, aan de hand van beschikbare informatie, of het een risicogrond is of niet. 

In het geval van een risicogrond, geen zorgen, OVAM begeleidt alle grondeigenaars bij de te ondernemen stappen. Afhankelijk van de situatie kan dat gaan van het informeren tot zelfs het volledig overnemen van het dossier (zie hieronder). Een onderzoek biedt vooral informatie en zekerheid over je grond en leidt niet noodzakelijk tot sanering.

Particuliere eigenaars hebben vaak geen aandeel in de verontreiniging van hun gronden. Daarom kunnen ze een vrijstelling krijgen van de onderzoeksverplichting. OVAM start dan zelf een bodemonderzoek op en groepeert vaak meerdere locaties uit een gemeente in één site-onderzoek om zo efficiënt mogelijk aan de slag te gaan.

Ook scholen kunnen rekenen op OVAM om een onderzoek op te starten. Ze kunnen ook financiële ondersteuning vragen als een sanering effectief nodig blijkt te zijn.

Bedrijven moeten een bodemonderzoek zelf laten uitvoeren.

  • Voor bepaalde sectoren zet OVAM wel faciliterende initiatieven op. Zo kunnen sectorfederaties raamcontracten aanvragen voor hun leden. Wie instapt in een raamcontract, hoeft zelf geen bodemsaneringsdeskundigen te zoeken en offertes te vergelijken en bovendien laten grootschalige contracten de prijs per deelnemer dalen.
  • Voor tankstations, de droogkuissector en de garage- en carrosseriesector bestaat er een bodemsaneringsfonds. Met de metaal- en landbouwsector lopen gesprekken voor soortgelijke overeenkomsten.

Vandaag zijn we bewust bezig met de gezondheid van onze omgeving, maar dat was vroeger niet altijd het geval. Tegen 2036 willen we iedere bodemverontreiniging uit het verleden aanpakken. Dit is nodig voor een gezonde leefomgeving en om de kostbare ruimte in Vlaanderen optimaal te gebruiken.