Bevind je je in een crisissituatie, dan kan er mee worden gezocht naar tijdelijke opvang.

Voorbeelden van crisissituaties zijn onder meer huisbrand, een dringend probleem in de thuiszorg, de behoefte aan kinderopvang wegens de hospitalisatie van een alleenstaande moeder, het overlijden van je enige mantelzorger, echtelijke moeilijkheden, en intrafamiliaal geweld. In onderling overleg wordt naar een structurele oplossing gezocht.

Voorwaarden

Je woont in Kapellen.

Hoe aanvragen?

Contacteer hiervoor de welzijnsbalie.