Hieronder vind je een handig overzicht van de voornaamste nieuwe of bijgestuurde coronamaatregelen, zowel de federale, de Vlaamse, de provinciale als de Kapelse. Meer details vind je resp. in de coronarubrieken 'algemeen' en 'Kapellen', of op de website www.info-coronavirus.be.

---

Het Overlegcomité kondigde op 17 september o.m. volgende versoepelingen per 1 oktober aan:

 • Een mondmasker dragen is niet meer nodig in winkels en horeca. Maar het blijft wel verplicht voor personen ouder dan 12 jaar in volgende omstandigheden:
  • de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de stations en luchthavens
  • de zorginstellingen
  • het personeel en de klanten bij medische en niet-medische contactberoepen
  • bij evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en trainingen, en congressen met meer dan 500 personen binnen.
 • Dansen is opnieuw toegelaten in cafés. Ook discotheken, dancings en nachtclubs kunnen heropenen op voorwaarde dat het Covid Safe Ticket wordt gebruikt en de luchtkwaliteit en ventilatie verzekerd zijn via verscherpte protocollen.
 • Organisatoren van indoorevenementen met 500 of meer toeschouwers en voor outdoor evenementen met 750 of meer toeschouwers, kunnen gebruikmaken van het Covid Safe Ticket. Het mondmasker en sociale afstand zijn bij die evenementen ook niet langer verplicht.
 • Meer info vind je hier.

---

Het Overlegcomité kondigde op 20 augustus de volgende stap in het Zomerplan aan:

 • vanaf 1 september
  • Er zijn geen beperkingen meer
   • voor samenkomsten in de private ruimte (huis of toeristische logies).
   • voor activiteiten in georganiseerd verband, in bijzonder georganiseerd door een club of vereniging.
   • op buffetten en dansen tijdens privéfeesten, met name tijdens bruiloften.
   • op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, erediensten en niet-confessionele morele dienstverlening. De mondmaskerplicht blijft wel behouden.
   • voor evenementen binnen met minder dan 200 toeschouwers en minder dan 400 toeschouwers buiten. Evenementen met meer dan 200 toeschouwers binnen of meer dan 400 toeschouwers buiten kunnen gebruikmaken van het Covid Safe Ticket. Enkel in dat geval vervallen de verplichtingen inzake mondmasker, sociale afstand en CIRM/CERM.
  • Het Overlegcomité nodigt de bedrijven uit om telewerk structureel te verankeren.
  • In de horeca zijn geen beperkingen meer op openings- en sluitingsuren (inclusief dienstverlening aan huis), aantal personen per tafel, afstand tussen tafelgezelschappen, terrassen, geluidsniveau en bediening aan de bar. Ook de verplichting om enkel zitplaatsen te voorzien vervalt. Bij verplaatsingen binnen een horecazaak blijft de mondmaskerplicht wel gelden.
  • Het dragen van een mondmasker en het respecteren van veilige afstand van 1,5 meter blijven belangrijke instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom blijft het dragen van een mondmasker verplicht in een hele reeks situaties, onder meer op het openbaar vervoer en in de stations, in winkels en winkelcentra, bij verplaatsingen in horecazaken, in conferentiezalen, handelsbeurzen, auditoria, gebouwen van de eredienst, gerechtsgebouwen, bibliotheken en tijdens betogingen. Ook op drukbezochte plaatsen zoals winkelstraten, jaarmarkten en kermissen blijft de mondmaskerplicht gelden, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid. Vanaf 1 september is het dragen van het mondmasker niet meer verplicht in het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen en in de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector voor evenementen en private feesten met minder dan 200 toeschouwers binnen en 400 toeschouwers buiten, tenzij de lokale overheid daar anders over beslist.
 • vanaf 1 oktober
  • Discotheken en dancings mogen heropenen op basis van verscherpte protocollen inzake luchtkwaliteit, ventilatie en maximale capaciteit in functie van de oppervlakte.
  • Dansen in cafés is opnieuw toegelaten.
  • De drempel voor het gebruik van het Covid Safe Ticket bij evenementen (zie ook eerder) verhoogt minstens tot 500 toeschouwers binnen en 750 toeschouwers buiten.
 • Verder:
  • Het Overlegcomité vraagt te onderzoeken onder welke modaliteiten de verplichting tot volledige vaccinatie kan worden ingevoerd voor alle zorgverleners, met inbegrip van zelfstandigen, zowel in de ambulante sector als in de zorginstellingen.
  • Om de viruscirculatie en de ziekenhuisbelasting te verminderen, moet in alle gemeenten van het land de minimumgrens bereikt worden van een volledige vaccinatiegraad van 70%, als tussenstap naar een volledige vaccinatie van de bevolking.
  • Er wordt de mogelijkheid gegeven aan de deelstaten met gemeenten waar de epidemiologische of vaccinatie-situatie het vraagt, om het Covid Safe Ticket te voorzien voor andere activiteiten dan evenementen.
  • Het COVID-19 Commissariaat en het Nationaal Crisiscentrum wordt gevraagd een omstandig rapport voor te bereiden over de manier waarop het eventuele einde van de federale fase en de post-federale moet worden georganiseerd. In deze optiek wordt ook het mandaat van het COVID-19 Commissariaat met zes maanden verlengd.
 • Meer info vind je hier.

naar overzicht maatregelen >