Hieronder vind je een handig overzicht van de voornaamste nieuwe of bijgestuurde coronamaatregelen, zowel de federale, de Vlaamse, de provinciale als de Kapelse. Meer details over de Kapelse regels vind je hier.

---

De Vlaamse regering keurde op 8 juli 2022 een opschaling van het vaccinatieprogramma naar fase 2 vanaf 12 september 2022 goed. Hierdoor stijgt de totale Vlaamse maximale vaccinatiecapaciteit van 25.000 prikken per week in de waakfase naar 800.000 prikken per week in fase 2. Eind oktober wordt er geëvalueerd of we nog langer in fase 2 blijven of er kan worden overgegaan naar fase 1, met een capaciteit van 400.000 prikken per week. Ongeveer 4,5 miljoen burgers worden best voor begin november gevaccineerd. Om te garanderen dat de meest kwetsbare doelgroepen zeker een vaccin kunnen krijgen voor eind september, wordt vanaf maandag 12 september 2022 gestart met vaccineren.

---

De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid besliste op 6 juli 2022, op basis van adviezen van de Hoge Gezondheidsraad en de Task Force Vaccinatie, vanaf begin september een ‘herfstbooster’ tegen corona aan te bieden.

Als eerste worden alle 65+’ers, personen met een verlaagde immuniteit, bewoners van woonzorgcentra en iedereen werkzaam in de zorgsector uitgenodigd. Zij krijgen een sterke aanbeveling om zich te laten vaccineren. In Vlaanderen wordt daarnaast ook een uitnodiging gestuurd aan iedereen tussen 18 en 65 jaar. Voor kinderen en jongeren onder 18 jaar wordt nog gewacht op bijkomende wetenschappelijke gegevens. Een uitzondering hierop zijn stagiairs in zorginstellingen die mee in aanmerking komen voor een extra prik in hun stageplaats, en de kwetsbare -18-jarigen.

Verwacht wordt dat deze herfstcampagne 2 tot 3 maanden zal duren. De vaccins worden vooral toegediend in de vaccinatiecentra. Bewoners en personeelsleden van voorzieningen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra, gevangenissen, enz. kunnen ook in hun voorziening worden gevaccineerd. Ook vaccinaties door de huisarts, de thuisverpleegkundige (op voorschrift van een arts) en de apotheker zijn mogelijk.

De IMC brengt ook de andere maatregelen in herinnering om de epidemie onder controle te houden:

  • Mensen met symptomen moeten zich nog steeds laten testen. In geval van twijfel kan de zelfevaluatietool hiervoor nog steeds worden gebruikt (mijngezondheid.be). Bij een positief resultaat moeten zij 7 dagen in isolatie gaan, nadien dragen zij best gedurende drie dagen een mondmasker.
  • Binnenruimtes thuis, op het werk, in woonzorgcentra en bij samenkomsten moeten maximaal worden geventileerd. Bijeenkomsten buiten zijn veiliger en aangenamer in deze zomermaanden.
  • Voor kwetsbare personen met onderliggende aandoeningen en/of van hogere leeftijd blijft een FFP-2-masker aangeraden op het openbaar vervoer en bij contact met grote aantallen mensen. Een mondmasker blijft verplicht in de zorgsector.

naar overzicht maatregelen >