gepubliceerd op maandag 2 maart 2020 14.51 u.
Voor alle info over het coronavirus, raadpleeg je best de website van de FOD Volksgezondheid. De info wordt ook dagelijks geüpdatet.

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook Europa, met gevallen in ons land en o.m. Italië, Frankrijk, Nederland en Duitsland. Op verschillende plaatsen in de wereld zijn er zones, gebouwen of personen in quarantaine om de verspreiding van het virus te beperken. In België doet de FOD Volksgezondheid al het mogelijke om de verspreiding van het virus te stoppen.

Je vindt de meest recente informatie over het coronavirus op www.info-coronavirus.be. Daar vind je alle maatregelen die moeten worden getroffen én ook de antwoorden op de meest gestelde vragen (www.info-coronavirus.be/faqs). Voor meer specifieke vragen kan je telefonisch contact opnemen met de FOD Volksgezondheid via 0800 14 68 9.

tips

Met een goede hygiëne en enkele eenvoudige maatregelen kan de verspreiding van griep-, corona- of andere virussen worden voorkomen en bescherm je jezelf en anderen (zie ook bijlage):

 • respecteer de social distance (minimum 1,5 meter tussen personen) in alle omstandigheden
 • vermijd absoluut een mix van verschillende leeftijden
 • vermijd contact tussen kinderen en grootouders/ouderen
 • was regelmatig je handen en grondig met water en zeep (zie ook bijlage)
 • bedek je mond en neus bij het hoesten en niezen (in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog)
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • vermijd om handen en kussen te geven en te knuffelen
 • vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)
 • raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen
 • blijf thuis als je ziek ben

Voor kinderen en volwassenen die terugkeerden uit de zogenaamde hoogrisicogebieden gelden volgende adviezen:

 • wie geen symptomen heeft, mag gewoon naar de opvang, de school of het werk
 • wees tot 14 dagen na terugkeer waakzaam voor symptomen van luchtweginfectie, griepachtige symptomen of verkoudheid
 • als er binnen die 14 dagen symptomen optreden, mag je niet meer naar de opvang, de school of het werk en contacteer je je huisarts telefonisch
 • Wie nauw contact had met een besmet persoon of terugkeerde uit een hoogrisicogebied en zelf symptomen vertoont als hoesten, koorts, keelpijn of ademhalingsmoeilijkheden, mag niet meer naar de opvang, de school of het werk. Ook dan blijf je thuis en contacteer je je huisarts.
 • je huisarts stelt in overleg met het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid en/of de FOD Volksgezondheid de nodige stappen voor, eventueel een test voor coronavirus