De dienst Communicatie staat in voor een heldere communicatie tussen het gemeentebestuur en de bevolking.

De dienst gebruikt hiervoor verschillende communicatiemiddelen, zoals het gemeentelijk informatieblad Info Kapellen, de website(s), de sociale media, de digitale infozuilen, bewonersbrieven, ... 

Daarnaast organiseert deze dienst ook hoorzittingen, informatievergaderingen en de onthaalavonden voor nieuwe inwoners.

Tenslotte verzorgt de dienst Communicatie ook de contacten met de media.