De dienst Communicatie is een onderdeel van de dienst Communicatie, Evenementen & Toerisme en staat in voor een goede communicatie tussen het gemeentebestuur en de bevolking.

Hij gebruikt hiervoor verschillende communicatiemiddelen, zoals het gemeentelijk informatieblad Info Kapellen, de website(s), de sociale media, de digitale infozuilen, bewonersbrieven, ... 

Daarnaast organiseert deze dienst ook hoorzittingen, informatievergaderingen en de onthaalavonden voor nieuwe inwoners.

Tenslotte verzorgt de dienst Communicatie ook de contacten met de media.