Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken.

Een schuldbemiddelaar beheert jouw inkomen in jouw plaats en helpt je om op die manier je schulden af te betalen. Na de collectieve schuldenregeling kan je in principe terug schuldenvrij door het leven.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als je met grote structurele schulden worstelt die je onmogelijk binnen een redelijke termijn kan terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Hoe aanvragen?

Contacteer hiervoor de welzijnsbalie.