Wil je een collecte of een lotenverkoop voor een tombola organiseren of steunkaarten voor je vereniging verkopen in Kapellen? 

vergunning aanvragen

Hou er rekening mee dat je voor sommige collecten-aan-huis - afhankelijk van hun doel en het grondgebied waarop de collecte plaatsvindt - een vergunning van het gemeentebestuur nodig hebt.

Ook voor een afwijking op het principiële loterijverbod ten voordele van een tombola moet je tijdig een vergunning aanvragen. 

aanvraag indienen

Doe je aanvraag minstens 4 weken voor de start van de verkoop.

Stuur je aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen via de dienst Lokale Economie. 

collecten voor een goed doel

Collecten voor een goed doel kunnen enkel worden georganiseerd door vzw’s en instellingen van openbaar nut. Als je zelf collecten voor een goed doel wil houden, heb je vooraf een vergunning nodig.

Deze vraag je schriftelijk aan: 

  • bij het gemeentebestuur - wanneer de collecte in één gemeente plaatsvindt
  • bij het provinciebestuur - wanneer de collecte plaatsvindt in meerdere gemeenten van eenzelfde provincie
  • bij de Koning - wanneer de collecte plaatsvindt op het grondgebied van verschillende provincies
Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket