In Kapellen is een drie-maandenregel van toepassing: de gemeente laat 1 circus toe per 3 maanden. Omwille van de wekelijkse markt op het Marktplein wordt er voor circussen slechts toelating gegeven vanaf donderdag 15.00 uur tot en met woensdag 12.00 uur.

aanvraag indienen

Uitbaters van circussen moeten een aanvraag indienen bij het gemeentebestuur. Dat doe je minstens twee maanden vooraf en ten vroegste 1 jaar voor de geplande activiteiten.

Stuur je aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen, via post of e-mail, via de dienst Evenementen. 

voorwaarden

Om een toelating te krijgen moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

  • geen ankers en piketten gebruiken voor het plaatsen van de tenten op verharde ondergrond
  • een functionele sanitaire installatie voorzien
  • een polis burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten met voldoende dekking, geldig minstens veertien dagen voorafgaand aan de geplande activiteit
  • voldoen aan de opgelegde veiligheidsvoorschriften
  • indien van toepassing een bewijs van toelating voor reclamepanelen op gewestwegen aanvragen bij de wegbeheerder Agentschap Wegen & Verkeer (district Brecht) en bezorgen aan de gemeentelijke dienst Evenementen
  • de vastgestelde retributie betalen, deze wordt berekend volgens de diameter van de piste aan 0,76 euro/m²/dag
  • een waarborg betalen voor water en elektriciteit, minstens 14 dagen vooraf via de balie Ruimte & Wonen van de gemeente

De lokale politie is te allen tijde gemachtigd om de tent en andere lokalen te ontruimen indien de openbare orde, openbare veiligheid of openbare gezondheid in het gedrang komt.