Ieder CLB werkt samen met een aantal scholen van één of meerdere onderwijsnetten binnen een bepaalde regio. Deze samenwerking geldt steeds voor een bepaalde periode (contract van bepaalde duur).


Via de website Onderwijskiezer kan je eenvoudig opzoeken welke school door welk CLB wordt begeleid. De contactgegevens van het betrokken CLB zijn ook terug te vinden in het schoolreglement van de school.

Leerlingen en hun ouders wenden zich in eerste instantie tot het CLB van hun school.

CLB's

Vrij CLB Voor- en Noorderkempen - vestiging Brasschaat 
03 651 88 85
brasschaat@vclbvnk.be
www.vclbvnk.be 

CLB GO! Brasschaat
03 651 79 11
clb.brasschaat@sgr3.be 

doelgroep

Leerlingen van kleuter-, lager- en secundair onderwijs en hun ouders die tot het werkgebied van een CLB behoren. Het Vrij CLB Voor- en Noorderkempen Brasschaat en CLB GO! Brasschaat begeleiden leerlingen van de basisscholen en de scholen voor voltijds secundair onderwijs in Kapellen.

Welke scholen door welk CLB worden begeleid, wordt vermeld op de website van deze centra. 

aanbod

Het CLB is gespecialiseerd in vier domeinen:

  • onderwijsloopbaanbegeleiding: vragen bij studiekeuze, informatie over studierichtingen, …
  • leren en studeren: problemen bij lezen, rekenen, schrijven, …
  • psychosociaal functioneren: problemen met welbevinden, pestproblemen, …
  • preventieve gezondheidszorg: medische consulten, vaccinaties, opvolging groei en gewicht, …

Een CLB gaat in op vragen van ouders en leerlingen op bovenstaande domeinen.