Wil je met je met je straat, wijk of buurt samen een feest organiseren? De gemeente steunt je met een subsidie van maximaal € 125.

Je kan meerdere feesten per jaar aanvragen, maar slechts één keer per jaar krijg je hiervoor een subsidie.

Bij de gemeente kan je ook terecht voor het gebruik van feestmateriaal.

aanvraag indienen

Minstens zes weken vóór de aanvang van het feest vul je het online aanvraagformulier in. Je aanvraag komt bij de gemeentelijke dienst Evenementen terecht.

Let op! Is de aanvraagtermijn korter, dan bekijkt het gemeentebestuur wat nog mogelijk is, maar kan er niets worden gegarandeerd.

voorwaarden voor de subsidie

  • je aanvraag is minstens zes weken vóór de aanvang van het feest ingediend via het online aanvraagformulier
  • zet het gemeentelogo (zie bijlage) en/of "in samenwerking met de gemeente Kapellen" op je uitnodigingen
  • het feest is toegankelijk voor alle bewoners van de straat, de wijk, het plein of een deel van de straat waar het feest plaatsvindt
  • er zijn minimum 20 inwoners aanwezig op het buurtfeest
  • bezorg de bewijsstukken uiterlijk 2 maanden na je buurtfeest

bewijsstukken indienen

Er wordt voor een buurtfeest één keer per jaar een toelage van € 125 toegekend, mits de nodige bewijsstukken uiterlijk twee maanden na het feest worden voorgelegd aan de gemeentelijke dienst Evenementen.

Bewijsstukken:

  • een uitnodiging met de vermelding 'met ondersteuning van de gemeente Kapellen' of het gemeentelogo (zie bijlage)
  • bewijzen van betaling met betrekking tot het buurtfeest
  • minstens 3 herkenbare sfeerfoto’s waaruit blijkt dat er tenminste 20 aanwezigen waren
  • eventueel andere bewijsstukken

muziek

Meer informatie hierover vind je op de pagina 'muziek spelen'. 

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket