Wil je met je met je straat, wijk of buurt samen een feest organiseren? Dan kan je hiervoor feestmateriaal ontlenen bij de gemeente. Daarbovenop heb je de kans op een subsidie tot € 125 van de gemeente.

Aanvraag indienen

Je doet je aanvraag digitaal (zie button bovenaan deze pagina) én minstens 6 weken tot maximum 6 maanden voor de start van de activiteit. 

Let op! Is de aanvraagtermijn korter, dan bekijkt het gemeentebestuur wat nog mogelijk is, maar kan niets garanderen.

Voorwaarden subsidie

Wil je een subsidie van de gemeente te ontvangen (tot € 125) en was je buurtfeest ten laatste 6 weken voor aanvang aangevraagd? Leg dan uiterlijk 2 maanden na datum van het buurtfeest volgende bewijsstukken voor:

  • uitnodiging met vermelding 'met ondersteuning van de gemeente Kapellen' of het gemeentelogo onderaan de uitnodiging
  • bewijs van betalingen voor uw buurfeest (facturen, tickets, …)
  • ten minste drie sfeerfoto’s waaruit blijkt dat er ten minste 20 deelnemers aanwezig zijn
  • eventueel andere bewijsstukken

Je kan meermaals per jaar een feest voor je buurt organiseren, maar de subsidie wordt slechts één keer per jaar uitgereikt.

Muziek

Meer informatie hierover vind je op de pagina 'muziek spelen'