Buurtatelier De Springveer bevordert lokale gemeenschapsprojecten, brengt mensen bij elkaar en creëert een veelzijdig sociaal netwerk waarbij niemand uit de boot valt. Er wordt gewerkt aan de inclusie van kwetsbare groepen binnen onze samenleving en gestreden tegen armoede en sociale uitsluiting in onze samenleving. Het sleutelbegrip is daarbij veerkracht, vandaar de springveer als symbool in het logo.

De missie van De Springveer bestaat erin om mensen te erkennen in hun geestelijke en praktische talenten en vaardigheden, zodat iedereen zich begrepen en gewaardeerd mag voelen. Er wordt gebouwd aan een bewuster, kwalitatiever en zinvol leven door samen te participeren aan sociale projecten.

Om dit te realiseren, wordt outreachend gewerkt. Vanuit het buurtatelier wordt de hand gereikt aan mensen met uiteenlopende achtergronden en noodlijdende situaties.