De dienst Burgerzaken bestaat uit twee afdelingen:

1. De dienst Bevolking levert naast de elektronische identiteitskaarten, reisdocumenten en rijbewijzen een heel scala aan administratieve documenten af. Verder behoren onder meer de administratieve verwerking van een verhuis, het beheer van het gemeentelijk strafregister, de praktische organisatie van verkiezingen en de dienst Vreemdelingenzaken tot ons takenpakket.

2. Op de dienst Burgerlijke Stand kan je terecht voor aangiftes en administratieve afhandeling in verband met belangrijke momenten in een mensenleven: geboorte, erkenning, adoptie, huwelijk, echtscheiding en overlijden.


Burgerlijke Stand en Vreemdelingenzaken werken enkel op afspraak.