De dienst Burgerzaken bestaat uit twee afdelingen:

1. De dienst Bevolking levert naast de elektronische identiteitskaarten, reisdocumenten en rijbewijzen een heel scala aan administratieve documenten af. Verder behoren onder meer de administratieve verwerking van een verhuis, het beheer van het gemeentelijk strafregister, de praktische organisatie van verkiezingen en de dienst Vreemdelingenzaken tot ons takenpakket.

2. Op de dienst Burgerlijke Stand kan je terecht voor aangiftes en administratieve afhandeling in verband met belangrijke momenten in een mensenleven: geboorte, erkenning, adoptie, huwelijk, echtscheiding en overlijden.


Burgerlijke Stand en Vreemdelingenzaken werken enkel op afspraak.

waarvoor kan je bij ons terecht?

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket