De gemeente Kapellen ondertekende op 21 september 2021 het Burgemeestersconvant 2030. De gemeente engageert zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot van de gemeente te reduceren met 40%. De resultaten tot 2019 tonen een CO2-reductie van 11,4%. Dat is een begin, maar zeker nog niet genoeg.

Daarnaast worden ook nog volgende doelstellingen voorop gesteld:

  • Inzetten op adaptatiemaatregelen.
  • Een duurzame energie en klimaatactieplan opstellen tegen september 2022 (zie onder)
  • Relevante belanghebbenden betrekken bij de opmaak van het actieplan.
  • Voldoende middelen ter beschikking te stellen om de doelstellingen te bereiken.
  • Elke twee jaar te rapporteren over de vooruitgang.

De gemeente wordt ondersteund door Igean en de Provincie Antwerpen om deze doelstellingen te behalen.

Meer cijfers voor Kapellen, en alle andere steden en gemeenten, kan je terugvinden op Provincie in Cijfers.