Moet je een Belgisch rijbewijs aanvragen?

Wanneer je een Europees rijbewijs hebt met een beperkte geldigheidsduur, moet je het rijbewijs omwisselen naar een Belgisch rijbewijs voor het verstrijken van die termijn. Omwisselen kan enkel tijdens de drie laatste maanden dat het Europees rijbewijs nog geldig is.

Als je een rijbewijs hebt dat onbeperkt geldig is moet je dit verplicht omwisselen naar een Belgisch rijbewijs. Nieuwkomers krijgen hiervoor twee jaar de tijd, startend vanaf hun inschrijving in een Belgische gemeente.

Hoe vraag je een nieuw rijbewijs aan?

Om je rijbewijs aan te vragen, kom je persoonlijk naar de dienst Bevolking met de volgende documenten:

  • je identiteitskaart
  • je rijbewijs
  • een recente pasfoto (de foto van je elektronische identiteitskaart kan digitaal overgenomen worden)
  • € 30

Wanneer kan je je rijbewijs afhalen?

Na 5 werkdagen kan je terecht aan onze onthaalbalie op het gelijkvloers om je rijbewijs op te halen. Je vorige rijbewijs moet dan ingeleverd worden.