Er gelden voor alle kadastrale percelen algemene stedenbouwkundige richtlijnen. In veel gevallen komen er ook ruimtelijke uitvoeringsplannen (rup), verkavelingen of bijzonder plannen van aanleg (bpa) bovenop. Om later bouwweigeringen of rechtszaken te vermijden ga je na of je aan alle voorwaarden van vrijstelling, melding of vergunning voldoet. Hetzelfde geldt als je al iets hebt uitgevoerd zonder vergunning en je dit wil regulariseren.

De bouwvoorschriften kan je bij de dienst ruimte en wonen opvragen. 

Voor percelen waar geen BPA, RUP of verkaveling van toepassing is worden doorgaans de basisnormen gehanteerd. Deze kan je onderaan deze pagina downloaden.