gepubliceerd op vrijdag 9 april 2021 11.59 u.
In deze digitale en coronatijden hoeft het niet te verwonderen: het voorbije jaar werd steeds meer gebruik gemaakt van het e-loket en de webwinkel.

snel geholpen via het e-loket

Sinds een jaar kan je als inwoner van Kapellen voor nog meer documenten, attesten en aktes ook online terecht. Na de aanvraag gebeurt de afhandeling vaak automatisch, zonder tussenkomst van een medewerker. Zo kan je een uittreksel uit het strafregister of een attest van gezinssamenstelling of van hoofdverblijfplaats 24/7 aanvragen via het e-loket en hoef je de verplaatsing naar het Administratief Centrum niet meer te maken.

Sinds 1 april 2020 werd 60% van de attesten digitaal aangevraagd en afgeleverd; een onverhoopt succes.

je vindt het in de webwinkel

De normale werking van het Cultuurcentrum, en dus ook de verkoop van tickets, viel door de omstandigheden het voorbije jaar helaas nagenoeg stil. Toch kreeg de gemeentelijke webwinkel spreekwoordelijk nog heel wat volk over de vloer. Ondanks de aangepaste capaciteit door de coronamaatregelen, vinden Kapellenaren de weg naar het aanbod, o.m. voor het aankopen en het verlengen van zwemabonnementen, het reservatiesysteem van de bib, de inschrijvingen voor speelpleinen, sportkampen en kinderopvang, en de wekelijkse toewijzing van 250 tijdsloten voor een felbegeerd plekje in het zwembad.