De Vlaamse overheid streeft naar een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) voor álle kinderen en gezinnen. Elke gemeente of stad heeft een uniek aanbod opvang en vrije tijd voor alle kinderen en gezinnen. Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met de verschillende partners een lokaal buitenschools beleid uit.

Meer informatie vind je terug op de website van het Agentschap Opgroeien (voordien Kind & Gezin). 

Wat doen wij?

Momenteel wordt door het BOA-team volop in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn qua buitenschoolse opvang en activiteiten. Verder worden de noden bevraagd bij zowel kinderen als ouders.

Zodra deze fase is afgerond, wordt bekeken in hoeverre aan deze noden kan worden tegemoet gekomen.

Heb je BOA-vragen of bedenkingen? Stuur gerust een mail naar boa@kapellen.be.