• Je beperkt nog altijd maximaal externe contacten (buiten het gezin).
  • Je beperkt je ook nog altijd tot essentiële of dringende verplaatsingen.