Als er in jouw straat bomen staan op de openbare berm en je wil graag zelf de openbare berm netjes houden, dan kan je een bladkorf plaatsen. De bladkorven zullen éénmalig geledigd worden tijdens de winterperiode. De ophaalronde start in januari en kan uitlopen tot einde februari, afhankelijk van de weersomstandigheden. De ophaalkalender met de ophaaldata per wijk wordt gepubliceerd op de website en in gemeenteblad Info Kapellen.

teamwerk

Je bent niet verplicht om een bladkorf te plaatsen. Bladeren mogen ook op hopen worden achter gelaten. In opdracht van het gemeentebestuur zullen de losliggende bladeren, bladhopen en bladkorven van de bermen worden verwijderd tijdens de winterperiode.

Als inwoner ben je wel verplicht (volgens het GAS-reglement) om het stukje voetpad, berm en goot voor je eigen perceel mee netjes te onderhouden. Concreet betekent dit dat bladafval, onkruid en sneeuw verwijderd moeten worden van het voetpad. Bladeren die je wegblaast of wegweegt van het voetpad of de berm, mag je verzamelen in een bladkorf. Op deze manier kunnen we samenwerken om Kapellen proper en netjes te houden.

aandachtspunten

Als je een bladkorf wil plaatsen, is het wel belangrijk dat je rekening houdt met de onderstaande voorwaarden. Zo vermijd je dat je bladkorf niet leeggemaakt zou worden.  

De bladkorven zullen NIET worden geledigd, als:

  • er geen bomen in de straat staan
  • de korf bevestigd is aan een boom of paal, of verankerd is in de grond (de ophalers moeten de draagmand eenvoudig kunnen wegnemen)
  • de korf vreemde materialen bevat die niet thuishoren in de bladkorf, zoals stenen, takken, grasmaaisel of ander groen- of bladafval uit de tuin. 
  • de korf op een plaats staat die niet van de openbare weg bereikbaar is
  • de korf een overvloed van bladeren bevat die niet afkomstig zijn van straatbomen

De bladeren uit de tuin horen niet thuis in de bladkorf. Tuin- of ander afval in de bladkorven of op de openbare bermen gooien wordt aanzien als sluikstorten. Op sluikstorten staat een administratieve boete van minimaal € 250.

bladblazers

Bij het vallen van het blad hoor je ze al van ver: de bladblazers. Handig en snel, maar ook erg lawaaierig, vervuilend en storend. Niet alleen voor de mens, maar ook voor eekhoorns, vogels, insecten en andere dieren.

blaas met mate

Bladblazers veroorzaken heel wat geluidsoverlast (tot 120 decibel) en de modellen die op tweetakt draaien stoten erg veel fijnstof en CO2 uit. Slecht voor de persoon die ermee werkt én voor de omgeving. Elektrische modellen zijn in dat opzicht beter en maken ook minder lawaai.

Het is niet verboden om een bladblazers te gebruiken op het grondgebied van Kapellen, maar gebruik hem bij voorkeur alleen daar waar en wanneer het niet anders kan. En als je dat doet, hou dan ook rekening met de buren.

Trouwens, de gemeente geeft zelf het goede voorbeeld, want er worden uitsluitend nog milieuvriendelijke en geluidsarme bladblazers, heggenscharen, bosmaaiers en onkruidsnijders aangekocht.

sit back & relax

Heel wat mensen denken dat ze hun tuin helemaal moeten opruimen voor de winter eraan komt. Maar niets is minder waar! Bladeren wegblazen onder bomen is in feite erg onnatuurlijk, afgevallen bladeren vormen niet alleen voedsel voor de boom zelf, maar ook voor andere planten en dieren. Insecten, amfibieën en egels vinden er voedsel en een schuilplaats in de winter.

Bladeren vormen ook een isolerende laag rond de planten zodat die beter zijn beschermd bij vorst. Nog een voordeel is dat het bodemleven de bladeren automatisch omzet in voedingsstoffen voor de grond. Het afgevallen blad is daarom ook erg interessant als winterdeken voor de moestuin. Met andere woorden: hoe snel en eenvoudig je tuin opruimen voor de winter? Door lekker niets te doen! 

bladeren uit de tuin

De bladeren uit de tuin kan je best ter plaatse composteren in een hoekje in je tuin. De meeste bladeren zijn na enkele maanden verteerd en vormen een zeer waardevolle bodemverbeteraar. Bladcompost kan ook zeer goed gebruikt worden in bloembakken. Bladeren zijn ook een ideaal hulpmiddel om grasmaaisel beter te laten composteren, gewoon mengen.

Je kan de bladeren ook gebruiken als mulchlaag tussen vaste planten en struiken, waar ze langzaam zullen composteren. Enerzijds houden ze zo het onkruid tegen, anderzijds geven ze de planten in je tuin een deel van de mineralen terug die ze verliezen als het blad valt.

Als je toch te veel bladeren zou hebben, dan kan je deze ofwel aanbieden bij het GFT+ afval (in de groene container of in groene zakken). Je mag per gezin ook 300 kg tuinafval per jaar gratis naar het recyclagepark brengen.

toktok hoera!

Hou je kippen in de tuin? Kippen doen niets liever dan een hoop bladeren omwoelen. Dat verdrijft hun verveling en ze krijgen er in de winter warme pootjes van. Bovendien krijgen ze smakelijke miertjes en piertjes als beloning. Ook wordt de grond in hun ren ontzuurd en omgezet tot een laag malse zachte humus waarin later op het jaar van alles in te beleven valt. Niets dan voordelen dus! Gun je kippen jaarlijks enkele kruiwagens met allerlei soorten afgevallen bladeren van bomen. Ze zullen je er dankbaar voor zijn.