De buitenschoolse kinderopvang vangt schoolgaande kinderen op:

  • die naar school gaan in Kapellen of wonen in Kapellen
  • waarvan de ouders werken of een opleiding volgen
  • tot het einde van de lagere school

Een team van opgeleide begeleiders ondersteunt je kind met veel enthousiasme.