Buitenschoolse kinderopvang Kapellen vangt kinderen op:

  • die naar school gaan in Kapellen of wonen in Kapellen
  • waarvan de ouders werken of een opleiding volgen
  • tot het einde van de lagere school


Er zijn vier voorschoolse en zes naschoolse opvanglocaties die verbonden zijn aan een Kapelse school.

Een team van opgeleide begeleiders vangt je kind met veel enthousiasme op.