De buitenschoolse kinderopvang 't Egeltje organiseert opvang voor kinderen van het kleuter- en lager onderwijs:

  • voor alle kinderen die naar school gaan in Kapellen
  • voor alle kinderen die in Kapellen wonen
  • voor kinderen van werkende ouders
  • voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar
  • voor alle kinderen onafhankelijk van nationaliteit, ras, geslacht of geloof

Er zijn vier opvanglocaties die verbonden zijn aan een Kapelse school.

Een team van opgeleide begeleiders vangt je kind met veel enthousiasme op.