Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt.

Burgers werken samen met de politie om inbraakpogingen of andere verdachte handelingen op te merken en te melden. De politie gaat na wat er aan de hand is en kan een BIN-bericht verspreiden onder de aangesloten leden.

Door burgers te betrekken bij de veiligheid in de buurt wordt het veiligheidsgevoel verhoogd én versterkt de samenhang in de buurt.

Kapellen telt momenteel 13 buurtinformatienetwerken.

Meer informatie nodig over het opstarten van een BIN of wil je aansluiten bij een BIN. Ga dan naar de website van de lokale politie Noord.