Als je werd uitgeloot om als bijzitter te zetelen in een stembureau in de gemeente Kapellen, dan ontvang je een aanstellingsbrief en een ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs bezorg je binnen 48 uren terug:

  • via de onthaalbalie van het administratief centrum (Bruggeske 1) tijdens de openingsurenĀ 
  • per post aan lokaal bestuur Kapellen - verkiezingen, Bruggeske 1, 2950 Kapellen
  • per e-mail via verkiezingen@kapellen.be

Als je onmogelijk aanwezig kunt zijn, dan duid je dit aan op het ontvangstbewijs en bezorg je jouw motivatie van afwezigheid en de nodige bewijsstukken, samen met het ontvangstbewijs.

De medewerkers van het lokaal bestuur kunnen niet beoordelen of jouw motivering van afwezigheid wordt aanvaard. Zij nemen alleen de bewijsstukken in ontvangst. Deze worden nadien aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau overgemaakt. Het is de vrederechter die als voorzitter van het kantonhoofdbureau beslist of hij jouw afwezigheid al dan niet aanvaardt. Indien jouw motief niet aanvaard wordt, krijg je daar ten laatste op 31 mei 2024 bericht over.