Wat staat er vermeld op een bewijs van nationaliteit?

Een bewijs van nationaliteit vermeldt persoonlijke gegevens zoals naam, adres, nationaliteit.

Wie kan dit aanvragen?

Een bewijs van nationaliteit kan enkel aangevraagd worden door inwoners met de Belgische nationaliteit.
Niet-Belgen dienen dit bewijs aan te vragen bij hun ambassade of consulaat.

Een uittreksel aanvragen voor een derde, kan alleen mits voorlegging van een volmacht of door het aantonen van een wettelijk belang.
Hiervoor dien je een ondertekende en gewettigde aanvraag in met vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund.

Als je het attest nodig hebt voor het buitenland moet je dit vermelden. De burgemeester of schepen moet dan het document ondertekenen waardoor het niet onmiddellijk kan worden meegegeven.

Prijs?

 Dit is gratis.