Hoe vraag je dit aan?

Via het e-loket.

Of aan de onthaalbalie van het administratief centrum tijdens de openingsuren.

Wat staat er vermeld op een bewijs van leven?

Een bewijs van leven toont aan dat je nog in leven bent. Je kan dit bewijs alleen opvragen voor jezelf en je gezin.

Waarvoor heb je dit nodig?

Dit bewijs moet je vaak voorleggen in een gerechtelijke procedure. 

Wie kan dit aanvragen?

Een bewijs aanvragen van een derde, kan mits voorlegging van een volmacht of door het aantonen van een wettelijk belang. Een aanvraag voor een derde gebeurt altijd schriftelijk. Dat kan via mail of per post. 

Prijs?

 Dit is gratis.