Hoe vraag je dit aan?

 Via het e-loket.

Wat staat er vermeld op je gezinssamenstelling?

 Een bewijs van gezinssamenstelling vermeldt alle personen die op het zelfde adres wonen.

Waarvoor heb je dit nodig?

 Dit attest moet je vaak aanvragen voor het ziekenfonds, de vakbond, de dienst kinderopvang, … omdat de uitkeringen en tarieven vaak worden berekend aan de hand van de grootte van je gezin. 

Wie kan dit aanvragen?

 Ieder meerderjarig persoon die op het adres woont.

Prijs?

 Dit is gratis.