Het bestuursakkoord 2019-2024 werd op 15 januari 2019 goedgekeurd door de gemeenteraad en de OCMW-raad.