Je kan de Belgische nationaliteit op drie manieren verwerven.

Automatische toekenning

Onder bepaalde voorwaarden kan je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit verkrijgen zonder dat je daar iets voor moet doen. De Belgische nationaliteit wordt dan 'automatisch toegekend'.

Nationaliteitsverklaring

Onder bepaalde voorwaarden kan je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente.

Om Belg te worden via nationaliteitskeuze moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

  • 18 jaar zijn
  • wettelijk verblijven in België op het moment van de aanvraag
  • 5 jaar wettelijk verblijf in België met bijkomende voorwaarden: taalkennis, maatschappelijke integratie, economisch participatie of huwelijk met een Belg, ...)

 OF

  • 10 jaar wettelijk verblijf in België met bijkomende voorwaarden: taalkennis, deelname in de onthaalgemeenschap.

Naturalisatie

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, kan je via naturalisatie Belg worden. Het is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist in alle vrijheid.

Procedure

Wij informeren je graag verder op onze dienst over je persoonlijk dossier en de daarvoor vereiste documenten.

Gelieve hiervoor steeds eerst een afspraak te maken via 03 670 29 50 of burgerzaken@kapellen.be.

Kostprijs

Om Belg te worden via nationaliteitskeuze betaal je € 150 registratierechten.