De gemeente heft een aantal belastingen op basis van reglementen die zijn goedgekeurd door de gemeenteraad. Voor sommige belastingen krijg je een aanslagbiljet opgestuurd, andere betaal je onmiddellijk aan het loket.

niet bij de gemeente

Let op: niet alle belastingen zijn gemeentebelastingen. De gemeente kan je niet helpen bij je 'gewone' belastingbrief. 

De grootste belastingen worden rechtstreeks geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën (bv. personenbelasting of belasting op voertuigen) of de Vlaamse Belastingdienst (bv. onroerende voorheffing). Je vindt meer informatie op de website van de FOD Financiën of via 0257 577 60.