De gemeente heft een belasting op het aanvragen van omgevingsvergunningen, verkavelingsvergunningen en -wijzigingen, stedenbouwkundige en planologische attesten.

Kapvergunningen zijn niet belast.

reglement

Je kan het belastingreglement hieronder bekijken en downloaden.

betaling

Je ontvangt een factuur van de gemeente en betaalt per overschrijving. Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingekohierd.

meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Vergunningen.