De gemeente heft een jaarlijkse belasting op tweede verblijven. Ook wanneer het tweede verblijf verhuurd wordt, is de belasting verschuldigd.

bedrag

De belasting bedraagt € 750 per jaar.

reglement

  • Het belastingreglement op tweede verblijven werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 november 2013.
  • Je kan het belastingreglement hieronder bekijken en downloaden.

aangifte/betaling

De gemeente stuurt een aangifteformulier dat ingevuld en ondertekend teruggestuurd moet worden. Nadien ontvang je een aanslagbiljet. Eigenaars die geen aangifteformulier ontvangen moeten zich melden bij de gemeente ten laatste één maand na de eigendomsverwerving.

bezwaar

Wil je een bezwaar indienen? Lees hier hoe het werkt.

meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de financiële dienst.

ook interessant