De gemeente heft een belasting op het ophalen van sluikstort.

bedrag

De belasting bestaat uit een optelsom van verschillende bedragen (met een minimum van € 250):

  • € 5 per kilometer transport
  • € 20 per uur voor personeels- en administratiekosten
  • € 100 per ton of gedeelte van een ton voor stortkosten
  • € 20 per uur voor gebruik van een kraanuitrusting

reglement

  • Het belastingreglement op het ophalen van sluikstort werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 november 2013.
  • Je kan het belastingreglement hieronder bekijken en downloaden.

betaling

De gemeente stuurt een overschrijving met het te betalen bedrag. Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingekohierd en krijg je een aanslagbiljet opgestuurd.

bezwaar

Wil je een bezwaar indienen? Lees hier hoe het werkt.

meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de financiële dienst of de dienst Publieke Ruimte & Leefmilieu