De gemeente heft een jaarlijkse belasting op aanplakborden. Dit zijn vaste of mobiele constructies op de openbare weg, of zichtbaar vanaf de openbare weg, waarop reclame staat.

Een belangrijke uitzondering is het bord dat de naam van een firma weergeeft op de plaats waar de firma gevestigd is.

bedrag

De belasting bedraagt € 50 per vierkante meter of gedeelte van een vierkante meter.

reglement

  • Je kan het belastingreglement hieronder bekijken en downloaden.

aangifte/betaling

De gemeente stuurt een aangifteformulier dat ingevuld en ondertekend teruggestuurd moet worden. Nadien ontvang je een aanslagbiljet. Betrokkenen die geen aangifteformulier hebben ontvangen, moeten dit melden bij de gemeente vóór 15 januari van het volgende jaar.

bezwaar

Wil je een bezwaar indienen? Lees hier hoe het werkt.

meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de financiële dienst.

ook interessant