De gemeente heft een belasting op de begraving, uitstrooiing of bijzetting van stoffelijke of veraste overblijfselen op de begraafplaatsen van Kapellen van personen die overleden zijn buiten Kapellen en niet meer in Kapellen woonden.

Er is een uitzondering voor personen die overlijden buiten Kapellen, maar die om gezondheidsredenen vertrokken en die onmiddellijk vóór hun vertrek 10 jaar onafgebroken in Kapellen woonden.

bedrag

De belasting bedraagt € 250 voor volwassenen en € 125 voor kinderen.

reglement

  • Het belastingreglement op de lijk- en asbezorging van personen vreemd aan de gemeente werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 september 2016.
  • Je kan het belastingreglement hieronder bekijken en downloaden.

betaling

Je kan de belasting betalen aan het loket of via overschrijving (al dan niet via de begrafenisondernemer). Bij gebrek aan betaling wordt de belasting ingekohierd.

meer info

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Bevolking