De gemeente heft een jaarlijkse belasting op langdurig leegstaande woningen en gebouwen. Zodra een pand één jaar leegstaat, kan het worden opgenomen in het leegstandsregister. Vanaf zes maanden na opname in dit register, is een belasting verschuldigd. De belasting stijgt naarmate de woning of het gebouw langer leeg staat.

Er zijn verschillende vrijstellingen voorzien. Zo’n vrijstelling moet je zelf aanvragen bij de gemeente. Een volledige opsomming en alle details vind je in het reglement. De meest voorkomende vrijstellingen zijn de volgende:

  • voor mensen die slechts één woning bezitten, gedurende twee jaar na opname in het leegstandsregister
  • voor mensen die in een erkende ouderenvoorziening of psychiatrische instelling verblijven, gedurende drie jaar
  • wanneer het pand gerenoveerd of gesloopt wordt blijkens een niet-vervallen stedenbouwkundige vergunning, gedurende drie jaar (eenmalig)
  • wanneer het pand gerenoveerd wordt via niet-vergunningsplichtige werken op basis van een renovatienota, gedurende drie jaar

bedrag

In het reglement zijn de berekeningsgrondslag en het tarief van de belasting opgenomen.

reglement

  • Het belastingreglement op leegstand van woningen en gebouwen werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 april 2022 (publicatiedatum 28 april 2022).
    In zitting van 17 oktober 2022 (publicatiedatum 20 oktober 2022) werd een nieuw reglement goedgekeurd.
  • Je kan het belastingreglement hieronder bekijken en downloaden.

aangifte

De gemeente stuurt een aangifteformulier, dat ingevuld en ondertekend teruggestuurd moet worden. Nadien ontvang je een aanslagbiljet.

bezwaar

Wil je een bezwaar indienen? Lees hier hoe het werkt.

meer info

Voor meer informatie over leegstand kan je terecht bij de dienst Vergunningen.
Met vragen over de belasting kan je terecht bij de financiële dienst.