Tijdens het proces van een melding en een omgevingsvergunning zijn er vaste momenten waarop derden het dossier kunnen bekijken en eventueel een bezwaar, standpunt, opmerking of later beroep kunnen indienen. 

Lopende openbare onderzoeken en ter inzage gelegde beslissingen van omgevingsvergunningen, vind je hier terug. 

openbaar onderzoek 

Tijdens de gewone procedure van een omgevingsvergunning wordt er een openbaar onderzoek gehouden. De gele affiche wordt aan het perceel aangeplakt. Het dossier is hier deels raadpleegbaar. Het volledige dossier kan u digitaal inzien bij de balie Ruimte en Wonen. 
Gelet op de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan dit enkel op afspraak. Gelieve hiervoor te mailen naar ruimte@kapellen.be

Bij inzage aan de balie gelden wel een aantal strikte gezondheidsmaatregelen: 

  • ‘social distancing’: afstand van minstens 1,50 meter bewaren
  • het dragen van een mondmasker wordt sterk aanbevolen
  • bezoekers komen alleen naar een afspraak
  • bij het betreden van het gebouw moet je de handen ontsmetten, ontsmettingsmiddel is aanwezig

Het is belangrijk dat je vlot overweg kan met een computer. Omwille van de afstandsvoorschriften kunnen wij jou hierbij niet helpen. 

Gedurende de 30 dagen van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren, standpunten of opmerkingen over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan digitaal via deze link naar het omgevingsloket, per aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs (Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen). 

De bezwaren worden beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen. Bezwaarindieners worden niet persoonlijk op de hoogte gebracht van de beslissing over de aanvraag. Het resultaat kan door iedereen worden gelezen in de collegebeslissing. Opgelet: wanneer de beslissing wordt genomen door een hogere overheid, dan is deze bij die overheid terug te vinden. 

standpunt 

In de vereenvoudigde procedure zijn er geen openbare onderzoeken, maar kan het dossier wel ingekeken worden in geval van een wijziging aan de scheimuur. De aanpalende eigenaars ontvangen in dat geval een brief en kunnen het dossier inkijken aan de balie Ruimte en Wonen. 
Ook dit kan enkel op afspraak. Gelieve hiervoor te mailen naar ruimte@kapellen.be

Die eigenaars kunnen binnen de vermelde termijn hun standpunt schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen. 

Het standpunt wordt beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen. Het resultaat kan door iedereen worden gelezen in de collegebeslissing. Opgelet: wanneer de beslissing wordt genomen door een hogere overheid, dan is deze bij die overheid terug te vinden. 

beslissing 

Wanneer de meldingsakte of de beslissing over de omgevingsvergunningsaanvraag werd genomen, kunnen derden deze inkijken gedurende 30 dagen na het ophangen van de bekendmaking meldingsakte of bekendmaking beslissing omgevingsvergunning (gele affiche). 

De beslissingen zijn hier deels raadpleegbaar. Het volledige dossier kan u digitaal inzien bij de balie Ruimte en Wonen. Hiervoor maak je eerst een afspraak via ruimte@kapellen.be.

Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning. 

Een beroep tegen een omgevingsvergunning wordt ingediend bij de Provincie Antwerpen. Een beroep tegen een meldingsakte wordt ingediend bij de raad voor vergunningenbetwistingen. Voor beslissingen genomen door andere overheden dan het college van burgemeester en schepenen, gelden andere beroepsmogelijkheden. 

ook interessant

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket