gepubliceerd op maandag 27 juni 2022 15.50 u.
Bekendmaking definitieve vaststelling van de rooilijn in de Franselei ter hoogte van nummers 25 en 29 (weg ter hoogte van Franselei 21) volgens het decreet houdende de gemeentewegen.

De gemeenteraad stelde op 20 juni 2022 de rooilijn ter hoogte van Franselei 25 en 29 (weg ter hoogte van Franselei 21) definitief vast, conform het decreet houdende de gemeentewegen.

In bijlage: rooilijnplan + besluit gemeenteraad

Beroep kan worden ingediend conform artikel 24 decreet houdende de gemeentewegen tot uiterlijk 30 dagen vanaf datum van de bekendmaking van de beslissing.