gepubliceerd op maandag 13 mei 2024 9.47 u.
De onteigeningsplannen, nodig voor de herinrichting van de Klinkaardstraat, zijn definitief vastgelegd.

Krachtens het besluit van 26 april 2024 heeft de Vlaamse minister, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, de onteigeningsplannen definitief vastgesteld voor de realisatie van de innemingen, nodig voor de herinrichting van de N111 Klinkaardstraat op het grondgebied van Kapellen.

Voor deze onteigeningen zijn de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 van toepassing. Tegen het genoemde definitieve onteigeningsbesluit van 26 april 2024 kan beroep worden aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een verzoekschrift moet binnen de 45 dagen via een aangetekend brief aan de Raad van Vergunningsbetwisting worden toegestuurd. 

De documenten kan je raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.