gepubliceerd op vrijdag 24 mei 2019 11.30 u.

De OVAM ontving op 25/03/2019 het verslag van Terra Engineering & Consultancy NV met als titel "Gefaseerd beperkt bodemsaneringsproject voor de grond aan de Hoevensebaan 26 in Kapellen” (dossiernummer 35014).
Op 15/04/2019 verklaarde OVAM het bodemsaneringsproject conform aan de bepalingen van het Bodemdecreet.

De beslissing met bijlagen, ligt gedurende de periode van 29 mei 2019 tot en met 27 juni 2019, ter inzage van het publiek bij de balie Ruimte en Wonen, Antwerpsesteenweg 130 (administratief centrum), open op

  • maandag van 9.00 tot 19.00 uur
  • dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur
  • woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
  • woensdag- en donderdagnamiddag van 13.30 tot 17.00 uur enkel op afspraak.

Het digitale rapport van het bodemsaneringsproject kan gedownload worden via: https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam.

Op grond van artikel 55 van het Bodemdecreet kan je overeenkomstig artikel 146 tot en met 152 van het Bodemdecreet beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering, per adres:

Vlaamse Overheid
Departement Omgeving
Afdeling Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel.

 Om ontvankelijk te zijn, moet het beroepsschrift:

  • binnen een termijn van 30 dagen ingediend worden na ontvangst van de brief waartegen men in beroep wenst te gaan;
  • een kopie van de brief bevatten waartegen men in beroep wenst te gaan; 
  • verstuurd worden bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan de Vlaamse Regering op het hierboven vermeld.