gepubliceerd op vrijdag 25 september 2020 13 u.
Er wordt een openbaar onderzoek gestart betreffende de inventaris van de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Het uittreksel ligt ter inzage aan de balie Ruimte & Wonen. Het openbaar onderzoek loopt van 28 september tot en met 27 oktober 2020. 

Indien je de volledige inventaris wenst in te zien, kan je telefonisch contact met ons opnemen op het nummer 03 660 66 04.

Wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd, kan je een bezwaarschrift indienen ten laatste op 27 oktober 2020, via aangetekend schrijven naar: 

Vlaamse Regering
Ruimte Vlaanderen - Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 19 bus3
1210 Brussel

Sluiten

gemeentediensten op afspraak

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan je momenteel uitsluitend op afspraak terecht bij de gemeente. Het onthaal van het Administratief Centrum blijft wel open. Je afspraak online inplannen, kan je hier of telefonisch. Voor burgerzaken kan je enkel online een afspraak maken. Trouwens heel wat documenten kan je vrij eenvoudig online aanvragen via het e-loket