gepubliceerd op maandag 30 september 2019 17 u.
Er wordt een openbaar onderzoek gestart betreffende de inventaris van de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.

Het uittreksel ligt ter inzage op de dienst Publiek Ruimte en Leefmilieu. Je kan ze inzien tijdens de openingsuren van het Administratief Centrum of je kan hiervoor een afspraak maken. Het openbaar onderzoek loopt van 30 september tot en met 30 oktober 2019.

Wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd, kan je een bezwaarschrift indienen voor 30 oktober 2019, via aangetekend schrijven bij: 

De Vlaamse Regering
Ruimte Vlaanderen - Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 19 bus3
1210 Brussel