De gemeente Kapellen beschikt over 3 begraafplaatsen: 

  • begraafplaats Centrum: Heidestraat
  • kerkhof Hoogboom: Hoogboomsteenweg
  • kerkhof Sint -Jacobus: Kerkplein

Omwille van het beperkt aantal plaatsen is het kerkhof van Hoogboom uitsluitend voor inwoners van Kapellen.

Voor het kerkhof Sint-Jacobus is uitsluitend aanvulling van bestaande concessies mogelijk.

Laatste wilsbeschikking

Je moet altijd nagaan of de overledene bij de gemeente van woonst een wilsbeschikking met betrekking tot de wijze van begraving en/of asbestemming liet registreren. Is dat zo, dan moet die keuze te allen tijde worden gerespecteerd. Indien er geen wilsbeschikking werd geregistreerd, kies je als nabestaande de manier van lijkbezorging.

Als het de wens van de overledene of jezelf is om in Kapellen te worden begraven, neem je best eerst met ons op. Zo kom je te weten of de overledene of jij in aanmerking komt om in Kapellen te worden begraven en/of die persoon als inwoner wordt beschouwd.

Welke opties zijn er?

Op de begraafplaatsen bestaan voor het begraven, bijzetten of asverspreiden van een stoffelijk overschot volgende mogelijkheden (zie foto’s):

  • begraven of bijzetten van stoffelijk overschot in volle grond
  • columbariumnis
  • columbariumelement
  • urnenkelder
  • urnenelement
  • uitstrooien op de verstrooiingsweiden
  • begraven of bijzetten van stoffelijk overschot in een grafkelder

Op het kerkhof Hoogboom is het niet mogelijk om voor een columbariumnis, -element of urnenveldelement te kiezen.

Begraving of bijzetting in gewone lijn

Deze optie is kosteloos voor een termijn van 10 jaar. Bij een bijzetting betaal je wel de afdekplaat van de urnenkelder of de columbariumnis.

Aankoop concessie

Bij aankoop van een concessie krijg je de grond, de columbariumnis, het columbariumelement of het urnenelement voor een termijn van 25 jaar in bruikleen. Na afloop van deze termijn kan je een verlenging aanvragen.

Je kan ook afstand doen van een concessie. Dat doe je door het e-formulier achter de groene knop bovenaan in te vullen.

Asverstrooiing

Je kan kiezen voor een verstrooiing van de as op de strooiweide. Je kan als nabestaande een herdenkingsplaatje aankopen via de gemeente voor een termijn van 5, 10 of 25 jaar met de naam en de geboorte- en overlijdensdatum van de overledene. Het plaatje wordt bevestigd aan de herdenkingszuil of -steen nabij de strooiweide. 

Thuisbewaring

Je kan ook kiezen om de as van de overledene thuis te bewaren. De gemeente wordt op de hoogte gebracht van de plaats van bewaring.

ook interessant