Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw gebruikt werd, tot het in 2001 in België helemaal werd verboden. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden en kunnen leiden tot ernstige longaandoeningen. Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

asbest wegnemen

Je neemt dus asbest in jouw gebouw best zo snel mogelijk weg, zeker tijdens renovatiewerken. Je kan hechtgebonden asbestmateriaal aan huis inzamelen tegen een voordelig tarief. Igean levert plaatzakken, big bags of een container, steeds met 2 sets persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt IGEAN de zakken of container ophalen.

Meer informatie en specifieke voorwaarden vind je op www.igean.be/asbest.