Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om een werkzoekende cliënt van de sociale dienst via een intensief, planmatig en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden. De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met de mogelijkheden en de beperkingen van de werkzoekende.