gepubliceerd op woensdag 20 november 2019 16.02 u.
Asbest brengt talrijke gezondheidsrisico’s met zich mee, zeker wanneer deze vezels vrijkomen en worden ingeademd. Symptomen zijn pas na 30 tot 40 jaar zichtbaar.

Asbest is de verzamelnaam voor een groep natuurlijke materialen (vezelachtige silicaten) die vanwege hun uitzonderlijke eigenschappen in het verleden vaak werden gebruikt. Het gevaar van asbest hangt af van de mate waarin de vezels gebonden zijn met andere materialen. Daarom mag je asbest houdend materiaal nooit breken of beschadigen. Wees daarom steeds alert!

Vast asbest kan je zelf behandelen, maar draag zeker aangepaste beschermende kledij! Je kan met asbesthoudend afval terecht op het recyclagepark van Kapellen. De eerste 1.000 kg (per gezin) is gratis.

Los asbest laat je verwijderen door een gespecialiseerde firma.

Lees aandacht de bijhorende folder, zodat je weet hoe je op een correcte manier met asbest moet omgaan.