Wanneer je een evenement organiseert, brengt dat ook afval met zich mee. Als organisator zorg je ervoor dat het afval tijdens je evenement selectief wordt ingezameld en vervolgens correct kan worden afgevoerd.

We geven je graag al enkele handige tips mee:

  • Maak vooraf een vuilnisbakkenplan. Dat is een ingetekende plattegrond van de vuilnisinfrastructuur (vuilnisbakken, containers, …) voor selectieve inzameling, zowel voor de front- als backsite. Ook eventuele inleverpunten bij belonings- of waarborgsystemen worden hierop aangeduid.
  • Voorzie aan de voorzijde van elke eet- en drankstand vuilnisbakken voor de aangeboden afvalstromen. Plaats verder vuilnisbakken voor selectieve inzameling aan in-en uitgangen, op parkings en aanlooproutes, bij bevoorradingen en maak een spreiding op het terrein.
  • Bespreek het plaatsen van de vuilnisbakken met de veiligheidsverantwoordelijke zodat het afgestemd is op het veiligheids- en mobiliteitsplan.
  • Maak gebruik van goed herkenbare vuilnisbakken, de gekende kleuren, opvallende vlaggen, informatieborden in meerdere talen, logo’s of foto's, …
  • Voorzie ‘afvaleilandjes’ die alle in te zamelen afvalstromen groeperen op één punt, zodat bezoekers afval steeds correct kunnen weggooien. Informeer bij de afvalintercommunale van jouw regio voor beschikbare afvaleilanden.
  • nudging’: kies voor een gepaste inwerpopening die aanzet tot correct sorteergedrag.
  • Voorzie voldoende grote vuilnisbakken die niet snel vol zijn, zoals rolcontainers van 240L. Je kan deze vuilnisbakken huren via de gemeentelijke uitleendienst.
  • Zet medewerkers in die frequent de vuilnisbakken ledigen, achtergelaten afval verzamelen en bezoekers wegwijs maken in het sorteren.
  • Voorzie voldoende peukenpalen en asbakken (bv. emmers met zand), PE-buizen, ...
  • Voorzie achter de schermen een mini-recyclagepark om afval voor, tijdens en na het evenement correct in te zamelen. Afval van standhouders en bezoekers op het evenemententerrein kan hier per fractie opgeslagen worden in afwachting van de ophaling.

Let op! Het afval van je evenement is bedrijfsafval. Het is bijgevolg onderworpen aan de sorteerverplichtingen voor bedrijven.

Meer informatie over afvalverwerking bij evenementen vind je op de website van Ovam.