Als zelfstandige moet je zelf instaan voor de ophaling van de meeste afvalstoffen. We willen je echter wel helpen in het organiseren van die ophaling door je de nodige informatie te verstrekken. Daarom zetten we hier enkele punten op een rijtje.

oud papier en PMD

Deze mag je via de gemeentelijke huisvuilophaling aanbieden. Papier kan je aanbieden in een kartonnen doos of met een touwtje er rond of in de nieuwe gele containers. PMD moet in de daarvoor bestemde blauwe zakken worden aangeboden. Deze kan je kopen op het Administratief Centrum of in de verschillende verkooppunten.

bedrijfsafvalstoffen

Via OVAM kan je allerhande informatie terugvinden voor het sorteren van bedrijfsafval. Om alles duidelijk uit te maken heeft OVAM een brochure gemaakt die je gratis kan aanvragen.

Voor het laten ophalen van bedrijfsafvalstoffen moet je ZELF een contract afsluiten met een erkende ophaler.

met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare afvalstoffen

In het nieuwe Vlarea is een nieuwe afvalcategorie gecreëerd, de ‘met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen’. Ook dit afval haalt de gemeente niet op, je moet zelf voor ophaling zorgen.

lijst erkende ophalers

Een lijst van alle erkende ophalers van allerhande soorten afval kan je vinden op de website van OVAM.