Als zelfstandige moet je zelf instaan voor de ophaling van de meeste afvalstoffen. Hieronder vind je enkele tips hoe je dit het best doet.

oud papier 

Deze mag je via de gemeentelijke huisvuilophaling aanbieden. Papier kan je aanbieden in een kartonnen doos, met een touwtje er rond of in de gele containers.

PMD

PMD moet in de daarvoor bestemde blauwe zakken worden aangeboden. Deze kan je kopen in het Administratief Centrum of in de verschillende verkooppunten. Op deze pagina vind je meer info over wat er allemaal in de blauwe zak.

bedrijfsafvalstoffen

Op de website van OVAM en in de brochure in bijlage, vind je allerhande informatie terug voor het sorteren van bedrijfsafval. Voor het laten ophalen van bedrijfsafvalstoffen moet je ZELF een contract afsluiten met een erkende ophaler.

met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare afvalstoffen

In het nieuwe Vlarema is een nieuwe afvalcategorie gecreëerd: de ‘met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen’. Ook dit afval haalt de gemeente niet op, je moet zelf voor ophaling zorgen.

lijst erkende ophalers

Een lijst van alle erkende ophalers van allerhande soorten afval vind je op de website van OVAM