Dat je als gezin afval produceert is onvermijdelijk. Om de milieulast hiervan zo laag mogelijk te houden, moet je in de eerste plaats zoveel mogelijk hergebruiken, recycleren en composteren.

De afvalfractie die hiervoor niet in aanmerking komt wordt gedeeltelijk via huis-aan-huis ophaling opgehaald en het overige gedeelte kan aangeleverd worden op het recyclagepark.

zwerfvuil en sluikstorten 

Tegen zwerfvuil en sluikstorten treedt de gemeente op met administratieve sancties. Dit wil zeggen dat de vervuiler een GAS-boete kan krijgen tot € 250.

bedrijven

Voor bedrijven geldt een afzonderlijke afvalreglementering.

sorteren

Vlaanderen staat aan de top als het om sorteren gaat, dat is algemeen gekend. In Kapellen bijvoorbeeld worden er verschillende afvalfracties aan huis opgehaald (papier & karton, PMD, groenafval en restafval, textiel) en met andere afvalfracties kan je terecht op het recyclagepark.

Wie niet meer weet welk afval in welke zak moet, kan de afvalkalender raadplegen of deze website. Een handig alternatief is de afvalwaaier. Deze waaier helpt je bij het deponeren van afval in de juiste recipiënten. Wie er eentje wil, kan er een afhalen aan het onthaal van de gemeente.