Een automatisch externe defibrillator (AED) is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het toestel geeft gesproken instructies. Het helpt je door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van je overnemen.

Op het grondgebied van de gemeente Kapellen zijn vandaag verschillende publieke AED-toestellen beschikbaar op vaste plekken:

dienstencentrum ‘t Bruggeske (in de hal naar de ondergrondse parking)

  • dienstencentrum ’t Ertbrandje
  • brandweerkazerne (achterzijde, tegenover LUX)
  • politiekantoor
  • gemeentepark (kleedkamers atletiekpiste)
  • sporthal Hoogboom
  • sportvelden Kapelsestraat (inkom aan achterzijde gebouw)
  • sporthal Putte
  • KMO-zone Bosduin (kruispunt Industrielaan – Energielaan)

Je vindt de publieke locaties in Kapellen ook op het stratenplan of via de website Staying Alive.

Daarnaast is er ook een mobiel toestel voor gebruik bij evenementen en hebben ook de redders van het zwembad/sporthal Centrum en de voetbalclubs van Noorse en Putte een toestel ter beschikking.