De adreswijziging van een minderjarige kan enkel worden doorgegeven door (één van) de ouders of de voogd. Verhuist de minderjarige van het adres van één ouder naar het adres van de andere ouder, dan zijn er twee mogelijkheden:

  • De ouder bij wie de minderjarige is ingeschreven, doet de aangifte van adreswijziging. Door deze aangifte te ondertekenen, geeft de ouder die het kind ziet vertrekken, zijn akkoord.
  • De ouder naar wie de minderjarige vertrekt, doet de aangifte van adreswijziging met: ofwel toestemming op papier van de andere ouder (met een kopie van de identiteitskaart en/of kopie paspoort) ofwel een vonnis waaruit blijkt dat het adres van het kind bij deze ouder mag zijn.
    Als geen van deze bewijzen wordt voorgelegd dan wordt hiervan een kennisgeving gestuurd naar de ouder bij wie de minderjarige is ingeschreven. Alleen wanneer die kan aantonen dat de andere ouder ontzet is uit het ouderlijk gezag, kan de inschrijving van de minderjarige niet doorgaan.

Voor de aangifte mail je naar: burgerzaken@kapellen.be met een kopie van de ID-kaart van de aangevende ouder en eventuele bewijsstukken zoals hierboven beschreven.

Net zoals bij de verhuis van een gezin komt de wijkagent vaststellen of de minderjarige effectief op het aangegeven adres woont. Pas na deze vaststelling wordt je aangiftedatum ook je inschrijvingsdatum.

Let wel! Pas 5 werkdagen later kan je terecht op onze dienst om je adreswijziging administratief af te werken. Het verslag van de wijkagent moet immers eerst op onze dienst aankomen en worden verwerkt.

Wat moet er nog gebeuren na het bezoek van de wijkagent?

Op de chip van de elektronische identiteitskaart van de minderjarige wordt het adres aangepast. Hiervoor moet je de pin-code kennen. Wanneer het gaat over een kids-ID die werd afgeleverd voor de zesde verjaardag, dan wijzig je het adres met de puk-code.

Als je nog geen elektronische identiteitskaart hebt of deze is niet meer geldig, moet je er een aanvragen.